دوره آموزشی
دوره رسمی سطح یک بیم و آرشیکد - دوره ويژه اصفهان (GSIRN-AC-M1-ISF)
دوره رسمی سطح یک بیم و آرشیکد - دوره ويژه اصفهان (GSIRN-AC-M1-ISF)
این بسته آموزشی یک آموزش جامع و فشرده از فناوری بیم و نرم افزار آرشیکد را ارائه می دهد و کارآموزان را قادر می سازد تا بعد از کامل کردن...
دریافت این دوره (€300.00)