دوره رسمی سطح یک بیم و آرشیکد - دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران (GSIRN-AC-M1)

دوره های رسمی بیم و آرشیکد


شرح و توصیف

این بسته آموزشی یک آموزش جامع و فشرده از فناوری بیم و نرم افزار آرشیکد را ارائه می دهد و کارآموزان را قادر می سازد تا بعد از کامل کردن پروژه نهایی خود در دوره آموزشی، بتوانند در پروژه های حرفه ای خود از راهکارهای فناوری بیم جهت ارائه یکپارچه طرح استفاده نمایند. بعد از تکمیل موفقیت آمیز این دوره، تمام دانشجویان دارای دانش سطح یک (متوسط) فناوری بیم و امکانات فنی نرم افزار آرشیکد می باشند و قادر خواهند بود تا از مزیت های گردش کار و راهکارهای فناوری بیم استفاده کنند. به طور کلی، تمام دانشجویان باید بتوانند یک مدل بیم را چه از یک طراحی جدید یا از یک محیط ساختمانی موجود آماده کنند و آن را از طریق روش تحویل یکپارچه پروژه منتشر و به اشتراک بگذارند ( نه به عنوان نحوه نوشتن قرارداد حقوقی بلکه به عنوان گردش کار فنی با استفاده از فناوری بیم).

محتوا
 • دوره رسمی سطح یک بیم و آرشیکد - دانشگاه علم و صنعت از ۱۳ تیر الی ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
 • جلسه اول - مفهوم مدل اطلاعات ساختمان
 • برنامه درسی جلسه اول
 • بیم یعنی چی؟ (توضیح بیم به زبان ساده)
 • مروری سریع بر روی نرم افزار آرشیکد
 • راهنمای دانلود آرشیکد و استفاده از لایسنس آموزشی
 • دانلودهای جلسه اول
 • تکلیف درسی جلسه اول - تهیه مورد مطلاعاتی
 • جلسه دوم - آشنا شدن با نرم افزار آرشیکد
 • برنامه درسی جلسه دوم
 • دانلودهای جلسه دوم
 • تکالیف درسی جلسه دوم - ورود اطلاعات اولیه
 • جلسه سوم - مفاهیم سازه و عناصر ساختمانی در فناوري بیم
 • برنامه درسی جلسه سوم
 • دانلودهای جلسه سوم
 • تکالیف درسی جلسه سوم - ساختن عناصر ساختمانی
 • جلسه چهارم - اصول اولیه مدیریت عناصر بیم
 • برنامه درسی جلسه چهارم
 • آموزش تصویری ایجاد گنبد با استفاده از دیوار پرده ای - آموزش تکمیلی
 • تکالیف درسی جلسه چهارم - تمرین کنترل عناصر در مدل
 • جلسه پنجم - ایجاد مدل اولیه اطاعات ساختمان
 • برنامه درسی جلسه پنجم
 • دانلودهای جلسه پنجم
 • تکالیف درسی جلسه پنجم - تهیه مدل اولیه اطلاعات ساختمان
 • جلسه ششم - فرم هاي ساختمان و جزییات سازه اي یک مدل بیم
 • برنامه درسی جلسه ششم
 • تکالیف جلسه ششم - تکمیل مدل اطلاعات ساختمان
 • دانلودهای جلسه ششم
 • جلسه هغتم - عناصر و اجزاء سازه اي ساختمان در مدل بیم
 • برنامه درسی جلسه هفتم
 • جلسه رفع اشکال
 • تکالیف جلسه هفتم - تکمیل جزئیات مدل اطلاعات ساختمان
 • جلسه هشتم - گردش کار مستندات و تجسم تصویري در بیم
 • برنامه درسی جلسه هشتم
 • تکالیف درسی جلسه هشتم - استخراج اطلاعات از مدل اطلاعات ساختمان
 • جلسه رفع اشکال ویژه
 • جلسه نهم - به اشتراك گذاشتن و انتشار پروژه بیم
 • برنامه درسی جلسه نهم
 • تکالیف درسی جلسه نهم - تمرین ارایه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات
 • جلسه دهم - گردش کار همکاري داخلی بیم
 • برنامه درسی جلسه دهم
 • تکالیف درسی جلسه دهم - تمرین پروژه گروهی معماری
 • دستور العمل تحویل پروژه نهایی
 • بارگذاری مجدد تکالیف دوره
قوانین تکمیل
 • تمامی واحدهای درسی باید تکمیل شوند
 • منجر به صدور مدرک پایان دوره با مدت اعتبار: برای همیشه